Mark Griffiths,Bryn-Gelli, Porthyrhyd.

Julie Griffiths, Bryn-Gelli, Porthyrhyd.

Cllr Wyn Evans, Tyrynys, Llanddarog.

Huw Voyle Williams, Cysgod-y-Llan, Llanddarog.

Mair Davies, Y Goedlan, Llanddarog.

Barbara Stead, Glen View, Llanddarog.

Lewis Jones, Awelfryn, Llanddarog.

Howard Davies, Llys Awelon, Drefach.

Emyr Williams, Cotswold, Bolahaul Rd, Cwmffrwd.

Eirwen Richards, Nythfa, Mount Hill, Pensarn.

Eleri Williams, Bronberllan, Llanddarog.

Barrie Davies, Bronberllan, Llanddarog.

Elwyn Thomas, Gelligatrog, Pontantwn.

Cheryl Thomas, Gelligatrog, Pontantwn.

Christine Evans, 5 Uwch Gwendraeth, Drefach.

Anthony Davies, The Old Barn, Llanddarog.

Tomos Evans, Coedhirion, Llanddarog.

Ioan Jones, Bromebyd, Maesybont.

John Evans, Tir Cefn, Llanddarog Rd.

Llinos Thomas, Cysgod y Llan, Llangyndeyrn.

Llinos Jones, Anfield, Caerfyrddin.

Huw Beynon, Arfryn, Llanddarog

Susan Scourfield, Bryngwendraeth, Llanddarog.

Emyr Richards, Poplars, Felin Wen.

Claire Richards, Poplars, Felin Wen.

Hefin Thomas, White Hall Farm, Llanddarog.

Rhian Roberts, Y Wern, Drefach.

Llinos Jones, Bromebyd, Maesybont.

Hefin Jones, Y Wern, Llanarthne.

Mansel Morgan, Llyswen, Porthyrhyd.

Angela Morgan, Llyswen, Porthyrhyd.

Dafydd Jones, Llwyn Henri, Porthyrhyd.

Peter Thomas, Llys Y Coed, Llanddarog.

Noel Richards, Coedmoelon, Pontyberem.

Eleanor Richards, Coedmoelon, Pontyberem.

Emma Morgan, Llys Wen, Porthyrhyd.

Eirian and Angela Isaac, Maesybont.

Rebeca Davies, Penrhiw, Llanddarog.

Dylan Morgan, Cwmper, Porthyrhyd.

Maxine Morgan, Cwmper, Porthyrhyd.

Meinir Jones, 3 Meysydd y Coleg, Caerfyrddin.

Nia Thomas, Golwg y Gwendraeth, Llanddarog.

Emyr Williams, Laswern, Llanddarog.

Canon Bryan Witt, Ficerdy, Llanddarog.

Aimee Gillesby, Penrhiwgoch, Llanddarog