Cadeirydd/Chairman:

Mr Emyr Williams, Cotswold, Cwmffrwd.

 

Is-Gadeirydd/Vice-Chairman:

Mr Emyr Williams, Laswern, Llanddarog.

 

Ysgrifenydd/Secretary:

Mr Lewis Jones, Llanddarog

 

Trysorydd/Treasurer

Mr Howard Davies, Afallon, Drefach

Aelodau Parhaol Anrhydeddus/Hon. Life Members:

Capt. Charles Puxley, 19 Anhalt Road, London.

Mr Omri Griffiths, Llwynon, Brynhyfryd, Llanddarog.

Mr Huw Voyle Williams, Llanddarog.

Cllr. Wyn Evans, Manor, Llanddarog.

Mr Mark Griffiths, Bryn-Gelli, Porthyrhyd.

Mrs Mair Davies, Y Goedlan, Llanddarog.

Mrs Eirwen Richards, Nythfa, Mount Hill, Pensarn.