LLANDDAROG SHOW
SUPPORT FOR PRESIDENT’S NOMINATED CHARITY/ORGANISATIONS


2012 Macmillan Cancer Nurses                                       £1,700
2013 Prince Phillip Hospital, Breast Cancer Appeal         £   700
2014 Neuro Surgery Department, Heath Hospital            £2,510
2015 Wales Air Ambulance                                                   £600
2016 Arthritis UK                                                                £1,394
2017 Royal Welsh Agricultural Society,                                 £500
Llanddarog Fund Raising Committee
2017 Cancer UK                                                                   £700 
2018 Calon Cymru                                                                £100 
2018 Air Ambulance Wales                                                   £600 
2019 Prostate Cymru                                                         £2,000 
2019 DPJ Foundation                                                              £50 
2020 Prostate Cymru (Breakfast – Llanarthne)                     £100 
2020 Welsh Pony & Cob Society                                             £50 
                                                                         TOTAL     £11,004

DONATIONS WITHIN THE COMMUNITY 2016 onwards
Capel Newydd Llanddarog – use of Chapel for concert         £50
Ffion Hâf                                                                              £100
Côr Llanddarog a’r Cylch                                                     £200
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, Llanddarog                      £2,000
Adran Yr Urdd Y Neuadd Fach                                            £200
C.Ff.I. Llanddarog Y.F.C.                                                     £200
Llangyndeyrn Charity Fundraising Committee                    £100
Eglwys Sant Twrog, Llanddarog                                            £50
Wales Air Ambulance (Auction prize – Iona Marks)             £150
Apȇl Eisteddfod yr Urdd Sir Gȃr                                          £250
Teenage Cancer Trust (Sponsorship – William Beynon)     £500
                                                                      TOTAL         £3,800


Diolch yn fawr i bawb sydd yn cefnogi y cymdeithas mewn unrhyw modd er mwyn sicrhau dyfodol y sioe a lles y gymuned. Dyma'r gymdeithas yn roi yn ol i elusennau teilwng

Thank you to everyone who supports the society in any way thus ensuring the future of the show for the benefit of the community. Here we illustrate the society providing support towards worthy charities.